Weryfikacja potrzeb środowiskowych – Analiza wewnętrzna

Obowiązki wynikające z przepisów ochrony środowiska dotyczą niemalże każdego przedsiębiorcy. Prowadzący działalność gospodarczą są zobowiązani do ich wypełniania.

EnviPlus dostarcza kompleksową usługę w zakresie:

 1. Diagnozy zakresu korzystania ze środowiska przedsiębiorstwa.
 2. Oceny spełniania ustawowych wymagań.
 3. Poprawności prowadzonej dokumentacji, w tym ewidencji i sprawozdawczości dotyczącej:
  • opłat środowiskowych,
  • odpadów,
  • KOBiZE,
  • PRTR,
  • opakowań,
  • SZWO,
  • przekazywania wyników badań,
  • etc.