O nas

Ze względu na dynamicznie zmieniające się w ostatnim czasie warunki klimatyczne, ochrona środowiska stała się niezwykle istotnym zagadnieniem dla wszystkich rozwiniętych gospodarek. Wejście Polski w struktury Unii Europejskiej, spowodowało konieczność zaimplementowania bardziej restrykcyjnych przepisów europejskich do prawa krajowego, co z kolei wymusiło na przedsiębiorcach dostosowywanie funkcjonujących zakładów do wysokich europejskich standardów ekologicznych.

Spółka EnviPlus powstała z inicjatywy wieloletnich pracowników Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony Środowiska w celu przybliżenia tematu ochrony środowiska przedsiębiorcom, zachęcenia ich do spełnienia przepisowych wymagań i tym samym tworzenia firm przyjaznych środowisku.
Professionals